CBRN-Analysis

SW pro vyhodnocování CBRN situace

CBRN-ANALYSIS je komerční operační systém používaný při obraně proti zbraním hromadného ničení pro předvídání nebezpečí, varování a hlášení o následcích nukleárních, biologických a chemických incidentů. Je určen pro vojska, instituce zodpovědné za nouzové plány ale také je vhodný pro organizace zabývající se ochranou životního prostředí a dalšími službami v případech ohrožení.

Experti NATO na obranu proti zbraním hromadného ničení i operační uživatelé, uznávají CBRN-ANALYSIS jako špičkovou automatizovanou aplikaci.

 

CBRN-ANALYSIS byl úspěšně nasazen ozbrojenými silami Spojeného království během války v Perském zálivu v roce 1991 a opakovaně různými ozbrojenými silami během krizí od roku 1998.
Dnes je používán významnou většinou členských zemí NATO, velitelství NATO a také řadou zemí zapojenými v programu Partnerství pro mír. Program CBRN-ANALYSIS je rovněž používán školou NATO (SHAPE) v německém Oberammergau pro školení OPZHN a Centrem ochrany proti zbraním hromadného ničení (JCBRN COE) ve Vyškově.


Zákaldní charakteristiky

Rizikové výpočty, zobrazování CBRN situací a časové varování je v souladu se současnými standarty NATO.

  • Jiné exploze než v rámci vojenské operace (Releases Other Than Attack – ROTA) jsou vyhodnocovány podle výpočtu rizik z průmyslových toxických látek.
  • Zprávy CBRN ohrožení lze zadávat manuálně, přijímat z vnějšího zdroje nebo mohou být vypočítány automaticky. Všechny zprávy lze zobrazit na displeji s mapou. Údaje jsou rovněž používány při sestavování seznamu jednotek, u nichž existuje pravděpodobnost zásahu daným nebezpečím.
  • V současné době ATP-45 obsahuje koncepci provádění výpočtů BIO zpráv. Pro CBRN-ANALYSIS je rovněž k dispozici přídavný modul pro BIO výpočty. Program využívá meteorologické (MET) informace pro výpočet nebezpečných oblastí.
  • CBRN-ANALYSIS může rovněž obsahovat informace o rozmístění jednotek a o zájmových prostorech. Jednotky lze zobrazit na displeji za pomoci standardních situačních značek NATO popsaných v APP-6. Poté je vytvořen seznam varovných zpráv, obsahující aktuální a bezprostřední ohrožení pro každou jednotku a návrh, které jednotky a kdy mají být varovány.
  • CBRN-ANALYSIS dokáže rovněž odhadnout nejbližší nejvhodnější bezpečnou dobu pro překonání kontaminovaného prostoru. Výpočet nejvhodnější doby pro překonání kontaminovaného prostoru vychází z geografické trasy, zpráv CBRN 5 NUC ovlivňujících trasu, faktoru ochrany a rychlosti dopravního prostředku.
  • Funkce předvídání, jako je např. vyhodnocení poškození (dle dokumentu NATO AXP-6), jsou jedny z nejsofistikovanějších funkcí. Uživatelé CBRN-ANALYSIS oceňují funkčnost pro vyhodnocování principem „Co když“ jako nástroj zásadní důležitosti.
  • Pro předávání zpráv a dokumentů elektronické pošty je použit datový komunikační modul. Data lze přenášet prostřednictvím modemů připojených na veřejné telefonní linky, bezpečné vojenské sítě nebo mobilní telefony, dále sériovými kabely spojujícími počítače na malé vzdálenosti nebo prostřednictvím souborů v rámci lokální sítě (LAN). Sdělované zprávy jsou založeny na standardu NATO ADatP-3 nebo USMTF.
  • Pro zobrazení jednotek a informací o použití zbraní hromadného ničení používá CBRN-ANALYSIS mapy. Lze využít většiny digitalizovaných map. Lze importovat standardní mapy NATO ve formátu ASRP v. 1.2 a mapy pocházející od US Defense Mapping Agency ve formátech ADRG, CADRG a VPF (DCW, VMAPO).
  • Plánování a provádění cvičení je samozřejmou součástí.
  • Software CBRN-ANALYSIS lze Implementovat do prostředí Windows XP, 7, 8.

Stáhnout leták