Na výročním shromáždění kodifikačních agentur Česka jako nejlepší vyhodnocena KA AURA

Národní kodifikační úřad ČR uspořádal ve dnech 15. až 16. února 2018 ve Školícím a vzdělávacím středisku Ministerstva obrany ČR v Komorním Hrádku výroční shromáždění certifikovaných kodifikačních agentur Česka. Kromě reprezentantů úřadu a představitelů agentur se jednání zúčastnili vedoucí hlavních katalogizačních pracovišť resortu obrany. Naše společnost je hrdá na to, že Kodifikační agentura AURA (KA AURA) byla za rok 2017 vyhodnocena jako jediná z agentur v Česku, která dokázala pracovat s nulovou chybovostí! Přitom celkový objem našich katalogizačních zakázek byl téměř stejný jako objem zakázek všech ostatních agentur dohromady. Podobně jako zahraniční úspěchy v uplynulém roce, kdy AURA zaznamenala již dvacátý stát na mapě světa, který využívá její katalogizační software MC CATALOGUE, je toto vítězství na domácí půdě hodnoceno s patřičnou vážností a oceněním precizně odvedené práci KA AURA.