Kodifikační agentura AURY v Česku opět nejlepší

Ve Školicím a vzdělávacím středisku Ministerstva obrany ČR v Komorním Hrádku se konalo ve dnech 13. až 14. února 2018 výroční shromáždění certifikovaných kodifikačních agentur působících v Česku. Národní kodifikační úřad České republiky na akci vyhlásil, že Kodifikační agentura AURA (KA AURA) katalogizovala v roce 2018, podobně jako i v letech předcházejících, jako jediná ze všech agentur s nulovou chybovostí. KA AURY přitom zpracovala bezkonkurenčně nejvyšší počet katalogizačních doložek kupních smluv – téměř sto třicet, což je dvakrát více než ostatní agentury dohromady.

Blahopřejeme pracovníkům KA AURA ke skvělým výsledkům a přejeme hodně zdaru do další práce!

AURA byla vyhlášena společností desetiletí

Výroční zasedání reprezentativní redakční rady Review pro obranný a bezpečnostní průmysl a CDIS Review, konané pod záštitou ministra zahraničních věcí a ministra obrany se uskutečnilo 9. ledna 2019 v Kongresovém sále DAP v Praze. Pracovní jednání řídil prezident AOBP ČR RNDr. Jiří Hynek spolu s šéfredaktorkou časopisů REVIEW a ředitelkou MS Line, s.r.o., Šárkou Cook. Ministerstvo obrany zastupoval ředitel Odboru průmyslové spolupráce PhDr. Tomáš Kopečný, Armádu České republiky 1. zástupce náčelníka generálního štábu AČR generálmajor Mgr., Ing. Jaromír Zůna, Ph.D., MSc, ministerstvo zahraničních věcí jeho státní tajemník Ing. Miloslav Stašek. V předsednictvu dále zasedali vedoucí představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu, Policie ČR a Ministerstva spravedlnosti, na akci samozřejmě participovali nejvýznamnější kapitáni našeho obranného průmyslu.

Na veřejném jednání a společenském setkání reprezentantů bezpečnostní komunity České republiky, které následovalo po výročním jednání redakční rady, obdržela naše společnost významné ocenění – AURA byla vyhlášena společností desetiletí za vynikající výsledky v oblasti vývoje a implementace informačních systémů pro vojenskou logistiku. Cenu převzal generální ředitel AURY Ing. Filip Engelsmann.

Velká gratulace celému týmu společnosti u příležitosti 30 let trvání AURY.

24. zasedání MC CATALOGUE User Group

V nádherné Budapešti se konalo 24. zasedání uživatelů kodifikačního softwaru AURY – MC CATALOGUE User Group. Všichni účastníci ocenili perfektní organizaci a pohostinnost organizátora akce – Národní kodifikační úřad Maďarska, který v letošním roce vykonává funkci předsedy MCC UG. Jako obyčejně si účastníci zasedání vyměnili zkušenosti z užívání MC CATALOGUE a projednali jeho další rozvoj. Hlavní pozornost diskuse byla zaměřena na projekt mezinárodní výměny katalogizačních dat NATO Data Exchange Redesign Project (NDER). V roce 2019 bude MC CATALOGUE User Group předsedat Národní kodifikační úřad Švédska.