24. zasedání MC CATALOGUE User Group

V nádherné Budapešti se konalo 24. zasedání uživatelů kodifikačního softwaru AURY – MC CATALOGUE User Group. Všichni účastníci ocenili perfektní organizaci a pohostinnost organizátora akce – Národní kodifikační úřad Maďarska, který v letošním roce vykonává funkci předsedy MCC UG. Jako obyčejně si účastníci zasedání vyměnili zkušenosti z užívání MC CATALOGUE a projednali jeho další rozvoj. Hlavní pozornost diskuse byla zaměřena na projekt mezinárodní výměny katalogizačních dat NATO Data Exchange Redesign Project (NDER). V roce 2019 bude MC CATALOGUE User Group předsedat Národní kodifikační úřad Švédska.

Kurz pro manažery & logistiky NCS College 2018 skončil, Kurz pro kodifikátory začíná

V minulém týdnu se uskutečnil na Univerzitě obrany Kurz pro manažery a logistiky již 4. ročníku mezinárodních kodifikačních kurzů NCS College 2018 a od 3. září probíhá následný Kurz pro kodifikátory. Akce je organizována Fakultou vojenského leadershipu UO spolu s Národním kodifikačním úřadem České republiky. Hlavním partnerem letošní NCS College je již tradičně společnost AURA, která ji všestranně podporuje lektorsky, organizačním zajištěním a v neposlední řadě poskytnutím informačního systému MC CATALOGUE pro praktické procvičování kodifikace.

Jordánské ozbrojené síly využívají logistický informační systém AURY

Jubilejní dvacátý stát na světě – Jordánsko – začal využívat informační systém pro podporu kodifikace MC CATALOGUE 5, který vyvíjí a dodává AURA, česká firma se sídlem v Brně. Kontrakt je realizován ve spolupráci s NSPA (NATO Support and Procurement Agency), která provedla výběrové řízení pro dodávku tohoto produktu. Velení ozbrojených sil Jordánského hášimovského království se rozhodlo pro MC CATALOGUE 5 při splnění všech zadávacích podmínek také zejména pro jeho uživatelsky přívětivé ovládaní, standardní rozhraní ke stávajícím národním vojenským logistickým systémům, zajištění kvalitní migrace dat a související servis a podporu v následujících letech. Nezbytnou součástí dodávky je rovněž systém školení a výcviku jordánských kodifikátorů a logistických manažerů, který bude AURA zabezpečovat.