Kurz pro manažery & logistiky NCS College 2018 skončil, Kurz pro kodifikátory začíná

V minulém týdnu se uskutečnil na Univerzitě obrany Kurz pro manažery a logistiky již 4. ročníku mezinárodních kodifikačních kurzů NCS College 2018 a od 3. září probíhá následný Kurz pro kodifikátory. Akce je organizována Fakultou vojenského leadershipu UO spolu s Národním kodifikačním úřadem České republiky. Hlavním partnerem letošní NCS College je již tradičně společnost AURA, která ji všestranně podporuje lektorsky, organizačním zajištěním a v neposlední řadě poskytnutím informačního systému MC CATALOGUE pro praktické procvičování kodifikace.

Jordánské ozbrojené síly využívají logistický informační systém AURY

Jubilejní dvacátý stát na světě – Jordánsko – začal využívat informační systém pro podporu kodifikace MC CATALOGUE 5, který vyvíjí a dodává AURA, česká firma se sídlem v Brně. Kontrakt je realizován ve spolupráci s NSPA (NATO Support and Procurement Agency), která provedla výběrové řízení pro dodávku tohoto produktu. Velení ozbrojených sil Jordánského hášimovského království se rozhodlo pro MC CATALOGUE 5 při splnění všech zadávacích podmínek také zejména pro jeho uživatelsky přívětivé ovládaní, standardní rozhraní ke stávajícím národním vojenským logistickým systémům, zajištění kvalitní migrace dat a související servis a podporu v následujících letech. Nezbytnou součástí dodávky je rovněž systém školení a výcviku jordánských kodifikátorů a logistických manažerů, který bude AURA zabezpečovat.

23. zasedání MC CATALOGUE User Group

V Capellenu ve Velkovévodství lucemburském se 28. května 2018, den před zahájením jarního zasedání Hlavní skupiny AC/135, uskutečnilo již 23. zasedání uživatelů kodifikačního softwaru AURY – MC CATALOGUE User Group. Účastníci jednání vyslovili spokojenost se stabilitou a kvalitou stávající verze MC CATALOGUE (MCC). Pozornost diskutujících byla rovněž zaměřena na záměr AC/135 změnit zásadním způsobem mezinárodní výměnu katalogizačních dat (NATO Data Exchange Redesign Project) a jeho implementaci v MCC. Jednání se poprvé zúčastnili reprezentanti jihoafrického Národního kodifikačního úřadu. Hostitelem dalšího zasedání MC CATALOGUE User Group na podzim letošního roku bude Maďarsko.

22. valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky

Dne 29. května 2018 hostila Univerzita obrany v Brně 22. valnou hromadu Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP ČR), která v současné době sdružuje více než sto významných českých firem a společností zabývajících se produkcí a dodávkami materiálu do AČR a ozbrojených sil dalších zemí. Akce se zúčastnila řada představitelů zastupitelských orgánů a reprezentantů státní správy a samosprávy: Radek Koten, předseda Výboru pro bezpečnost PSP ČR, z resortu obrany to byli Mgr. Daniel Koštoval, náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany ČR, genmjr. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, MSc., Ph.D., ředitel Sekce podpory Ministerstva obrany, z MZV ČR Ing. Kateřina Sequensová, ředitelka Odboru společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, a mnoho dalších. Naši společnost zastupoval její generální ředitel Ing. Filip Engelsmann. Z vystoupení prezidenta AOBP ČR RNDr. Jiřího Hynka jasně zazněl požadavek na zjednodušení obchodu s vojenským materiálem a odstranění obstrukcí vůči českým vývozcům ze strany zemí EU. Toto stanovisko sdíleli i další diskutující, mezi nimiž výrazně zaujalo vystoupení genmjr. Jaromíra Zůny věnované posílení logistické podpory veškerých činností naší armády. Náměstek ministryně obrany Daniel Koštoval opakovaně apeloval na posílení konstruktivního dialogu zástupců resortu obrany se členy AOBP ČR při realizaci Koncepce výstavby AČR.