AURA získala prestižní cenu „Manažerský tým roku 2016“

V kongresovém sále Domu armády Praha na Vítězném náměstí v Praze se 12. ledna 2017  uskutečnilo  tradiční Výroční zasedání reprezentativní redakční rady časopisů Czech Defence Industry and Security Review a Review pro obranný a bezpečnostní průmysl. Po něm následovalo setkání hostů a přátel těchto časopisů, v jehož průběhu náčelník generálního štábu AČR generál Josef Bečvář, prezident AOBP ČR RNDr. Jiří Hynek a další významné osobnosti české bezpečnostní komunity provedli křest nového Katalogu bezpečnostních a obranných technologií 2017-2018, spolu s jeho šéfredaktorkou Evou Soukupovou. V rámci vyhlášení oceněných osobností, firem a produktů českého obranného průmyslu za rok 2016 obdržela naše společnost AURA prestižní cenu „Manažerský tým roku 2016“ za vynikající výsledky týmové manažerské činnosti. Poděkování za zásluhy za získání této ceny náleží celému týmu AURY.